Siirry suoraan sisältöön

MÄRKÄTILAN KOSTEUSKARTOITUS

Märkätilan kosteuskartoitus

Märkätilojen kosteuskartoitus tehdään pintakosteusilmaisimella pintoja rikkomatta. Kosteuskartoitus tehdään asunnon kaikkiin kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneisiin, saunaan ja wc-tiloihin. Kosteuskartoituksen mittauksen yhteydessä selvitetään nopeasti kosteustilanne ja sen laajuus.

Valmistautuminen märkätilan kosteuskartoitukseen

Kun tilaat märkätilan kosteuskartoituksen, huomioi, että mitattava tila olisi syytä olla käyttökiellossa muutaman päivän ajan ennen kosteuskartoitusta. Jos tilaa on juuri käytetty, käyty suihkussa tai muuten kasteltu, voi mittaustulos olla epäluotettava.

Märkätilan kosteuskartoitus, märkätila, kosteuskartoitus

Kosteusmittaus pinnasta

Pintamittauksella saadaan tietoa mahdollisesta kosteusvauriosta. Pintamittaukseen liittyy usein erilaisia epävarmuustekijöitä. Tulkinnassa tarvitaan sekä rakennetietoutta että mittarin tulkinnan hallintaa. Koulutettu ja kokenut rakennusalan asiantuntija suorittaa mittaukset luotettavasti. Pintakosteusmittauksessa tulkitaan aina mittaustuloksia eri pisteissä ja lisäksi tarkastelemme tutkittavia rakenteita sekä materiaaleja, niiden kosteudensiirto-ominaisuuksia ym.

Mittausmenetelmä ei myöskään ole kovin tarkka, joten ko. mittareilla saatuja tuloksia voidaan lähinnä pitää suuntaa antavina.

Pintakosteusmittaus antaa osviittaa piilevästä kosteusvauriosta.

Jos kiinteistössä ei ole sattunut äkillistä ja huomattua vesivahinkoa, vaan epäillään ajan kanssa rakenteisiin kertynyttä kosteusvauriota, pintakosteusmittaus tarjoaa tietoa rakenteiden pintojen kosteudesta. Pintakosteusmittaus ei riko tutkittavia pintoja, vaan tutkimuslaitteisto analysoi kosteuden pinnan päältä.

Märkätilan kosteuskartoitus, märkätila, kosteuskartoitus

Märkätilan kosteuskartoituksen raportointi

Märkätilan kosteuskartoituksesta laaditaan kirjallinen kosteuskartoitusraportti. Raportissa esitetään tarkastuksessa havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä toimenpide-ehdotukset havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi.

Raporttiin liitetään kohteesta otettuja valokuvia, mikäli ne antavat lisäinformaatiota havainnoista.

Kosteuskartoituksen raportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly korjauskustannusarviota.